Kommuner som stiller opp for kunnskap

For hundre år siden var Norge ett av landene i Europa med størst forskjeller mellom rik og fattig. En viktig årsak til at forskjellene har blitt mindre, er at vi har et utdanningssystem som utjevner forskjeller. En skole der direktørens datter sitter side om side med fabrikkarbeiderens sønn.

Lærerne er den viktigste ressursen

Det er én ting alle synes å være enige om i norsk skolepolitikk: Lærerne er den viktigste ressursen i skolen. Politikere fra alle partier snakker gjerne om akkurat den læreren som så dem, dyrket dem fram og viste dem verdien av kunnskap og læring.

Dessverre er det mange lærere i norsk skole som ikke føler den samme tilliten i hverdagen. De har lyst til å bruke kreftene sine på å se hver enkelt elev, på å undervise, på å utvikle barnas evner. Kommuneledelsen i mange kommuner vil at de skal bruke tiden sin på å fylle ut skjemaer eller teste seg selv og elevene.

I Høyre-styrte Sandefjord mistet to engasjerte lærere nesten jobben da de sa nei til målehysteri. De ønsket seg en kommune som stiller opp for dem. Som viser lærerne tillit. Det ønsker vi også.

Barn er ikke regnemaskiner

Barn som går på skolen må utvikle grunnleggende ferdigheter. De må kunne lese og skrive. De må kunne legge sammen to og to, og etter hvert kunne gjøre mer avanserte regneoperasjoner. Men barn er ikke kalkulatorer. Barn er barn. Barn er mennesker.

De trenger en skolehverdag der de får utvikle alle sider av seg selv. En hverdag der skolen ikke er ferdig med dem når klokka ringer, men som ser verdien av en skolefritidsordning som er mer enn en oppbevaringsplass. Da må man satse på ressurser og personell både i klasserommene og på SFO.

Hvordan vil du ha det i din kommune?

Barn og unge trenger gode og trygge oppvekstvilkår. Skolen og skolefritidsordningen er den viktigste arenaen for læring og utvikling. I en god kommune tar politikerne ansvar for hele lokalsamfunnet. De spiller på lag med innbyggere, næringsliv og frivillige krefter for å bygge sterke fellesskap.

Valget 14. september er et retningsvalg. Da er det du som bestemmer hvem som skal sitte i det politiske førersetet i kommunen din. Før den dagen bør du sjekke med partiene lokalt hva de mener om det som er de viktigste sakene for deg.