Ingen skal stå med lua i hånda!

En gang ble Einar Gerhardsen spurt om hva han mente var arbeiderbevegelsens viktigste bidrag til det norske samfunnet. Det er at arbeidsfolk ikke lenger må stå med lua i hånda på sjefens kontor, svarte han.

De aller fleste er enige i at vi har et godt arbeidsliv i Norge. Men det er ikke lenge siden de ansatte hadde mye mindre makt enn i dag. Og det skal ikke så mye til før den makten forsvinner.

Finn LO-forbundet som passer for deg!

Vi får makt når vi forhandler sammen!

Organiseringen av arbeidstakere i fagforeninger bygger på erkjennelsen av at makt ikke er likt fordelt i arbeidslivet. En og en står arbeidstakerne svakt overfor sjefen. Når vi organiserer oss er vi sterke.

Denne erkjennelsen ligger til grunn for at retten til fagorganisering og inngåelse av kollektive avtaler er beskyttet av norsk lov og internasjonale konvensjoner. Men retten er bare verdt noe hvis vi bruker den. Hvis vi vil ha et samfunn der arbeidsfolk ikke må stå med lua i hånda, må du og jeg organisere oss i det fagforbundet som representerer vår sektor.

Det handler om mer enn lønn!

Det viktigste med organisering er selvsagt at man sammen forhandler om lønn og andre forhold på arbeidsplassen. Men ved å stå sammen kan vi også påvirke andre forhold i samfunnet vårt. For eksempel kan vi påvirke hvordan kommunen stiller seg til arbeidsmiljø.

For de som arbeider i kommunen handler valget den 14. september om å være med og velge sine egne arbeidsgivere. Det har betydning for om man får en kommune som stiller opp for de som jobber på sykehjem, i skoler, i barnehager eller i teknisk sektor.

For de som arbeider i privat sektor i kommunen kan det også ha stor betydning. For eksempel om man får en kommune som stiller opp for de seriøse firmaene, og gir dem oppdrag, eller om man får en kommune som bare jakter billigste anbud.

Forsvar arbeidsmiljøloven!

1. juli 2015 trår de nye endringene i Arbeidsmiljøloven i kraft. De innebærer blant annet flere midlertidige stillinger og mer pålagt overtid. LO, Unio og YS sa klart nei til disse endringene, og alle faginstanser – også regjeringens egne – advarte mot konsekvensene.

Mange kommuner har nå vedtatt at de vil være ansvarlige arbeidsgivere, og ikke utnytte de mulighetene Stortinget har gitt dem. Gjennom din stemme kan du bidra til at flertallet der du bor fatter liknende vedtak. Slik er du med og beskytter arbeidsmiljøet for de ansatte i kommunen din.

Finn ditt forbund!

LO er Norges største arbeidstakerorganisasjon. I LOs 24 medlemsforbund er det over 900 000 medlemmer, fra hele arbeidslivet – fra hele Norge.

Hvis du ikke allerede er medlem av et LO-forbund, er du hjertelig velkommen!