Kommuner som stiller opp for bedriftene

En kommune er ikke bare et sted å bo. En kommune er et sted der du lever ditt liv. Fritid og velferdstjenester er viktig, men vel så viktig er det å ha en god jobb å gå til. Kommunene spiller en avgjørende rolle for et velfungerende arbeidsliv, og er en viktig kunde for bedriftene. Da er det ikke likegyldig hvilke bedrifter kommunen kjøper tjenester fra. Skal de bare velge billigste anbud, eller skal de stille krav og dyrke fram virksomheter som tar ansvar for godt arbeidsmiljø, ordnede forhold og bruk av lærlinger?

Slipp de seriøse til!

De aller fleste arbeidsgivere har et ønske om å opptre ryddig. Om å bidra positivt til lokalmiljøet gjennom skatter og avgifter. Om å ha fornøyde ansatte.

Sosial dumping og uryddige forhold skaper problemer i mange bransjer. Da kommer også de ansvarlige arbeidsgiverne i en skvis. Hvordan skal de overleve, hvis de useriøse aktørene alltid leverer det billigste anbudet til kommuner, privatpersoner og andre bedrifter?

Kommunene kan spille en viktig rolle for å skape ryddige forhold. De kan stille krav til bedriftene de kjøper tjenester av om lønns- og arbeidsforhold. De kan kreve at skatter og avgifter er betalt. Og de kan redusere antall ledd i kontraktskjeden. Mange ledd i kontraktskjeden øker nemlig faren for at lovbrudd ikke blir avdekket.

I Skien har man utviklet en egen modell Skiensmodellen – der kommunen jobber systematisk for et seriøst og godt næringsliv lokalt. Dette kan også din kommune lære av. Hva mener politikerne i din kommune om å stille klare krav til næringslivet?

Slipp lærlingene til!

Mange ungdommer ønsker seg en yrkesfagutdanning. De vil lære et ordentlig håndverk. Men etter et grunnkurs i videregående skole møter de veggen: Det finnes ingen lærlingplass. Resultatet blir at ungdommer dropper ut, og at Norge går glipp av viktig fagkompetanse. Det er en sløsing med nasjonens viktigste ressurs – mennesker. Og det knuser framtidsdrømmen til de unge.

Kommunen din kan ta ansvar. For det første kan kommunen ta inn flere lærlinger. Kommunenes interesseorganisasjon KS har vedtatt en ambisjon om at de skal ta inn én lærling per 1000 innbyggere. Det betyr at Oslo skal ha 648 lærlinger. Hammerfest skal ha 10. Det er en ambisjon det burde være lett å oppfylle. Dessverre er mange kommuner langt unna dette tallet. Hvor mange lærlinger har din kommune – og hva vil politikerne gjøre for å få opp tallet?

For det andre kan kommunen stimulere til at private bedrifter tar inn flere lærlinger. Det er fylkeskommunen som er ansvarlige for yrkesopplæringa, men kommunene kan legge til rette. De kan også stille krav om at bedrifter som leverer tjenester til kommunen skal ha lærlinger.

Hvordan vil du ha det i din kommune?

I en god kommune tar politikerne ansvar for hele lokalsamfunnet. De spiller på lag med innbyggere, næringsliv og frivillige krefter for å bygge sterke fellesskap.

Valget 14. september er et retningsvalg. Da er det du som bestemmer hvem som skal sitte i det politiske førersetet i kommunen din. Før den dagen bør du sjekke med partiene lokalt hva de mener om det som er de viktigste sakene for deg.