En kommune som stiller opp for kulturlivet

Å gå først i toget med en trombone, et horn, en klarinett eller stortromme. Den gode trøttheten i armer, bein, munn og kropp etter å ha spilt og gått, gått og spilt en hel 17. mai. Dirringen fra en bassgitar på rockeverkstedet. Nervøsiteten når det ikke bare er en øvelse, men rockebandet går på scenen første gang. Seiersfølelsen når du går av scenen, og faktisk husket alle replikkene i teaterstykket. Og framførte dem bra. Flerstemtheten i en korsang. Eller et orkester. Mestringsfølelsen til en solist. Fellesskapet på idrettsarenaen.

Alle som har fått lov til å kjenne på egne kulturopplevelser i ungdommen, vet hvor viktige de har vært. For eget selvbilde. For egen utvikling. For vennskap og glede. Gode, varige minner blir skapt i mylderet av kulturtilbud og fritidstilbud drevet fram av ildsjeler og frivillige.

Kultur er et samfunnsansvar

Kommunene kan aldri ta over for frivilligheten i kulturlivet. Men en god kommune spiller på lag med frivilligheten. Gir korps og kor og band og teatergrupper plass og rom og scener. En god kommune gir barn og ungdom tilbud om å bli enda bedre på det de har talent til gjennom en god kulturskole.

En god kommune legger til rette for at kultur blir en tilgjengelig og naturlig del av livet vårt. Enten vi vil stå på scenen, i kulissene eller blant publikum. Kultur er viktig for alle og bidrar til verdiskaping, helse, kompetanse, læring, intregrering og toleranse.

Tilgangen til kunstopplevelser og kulturaktiviteter skal ikke være avhengig av familiens økonomi. Høye kostnader og store avstander bør ikke være et hinder. Kultur er et samfunnsansvar. En kommune som stiller opp tar ansvaret på alvor og holder alt som lukter av kommersialisering og overprising langt unna.

Kulturskole for alle

I en god kommune får alle som ønsker det tilbud om å gå på kulturskole. Kulturskolen har vært et begrep i Norge helt siden 1950-tallets kommunale musikkskoler. Etterhvert ble tilbudets innhold utvidet, og i 1997 ble skoletilbudet lovfestet.

Men siden kulturskolen eies og drives av kommunen er det store variasjoner i tilbudet rundt i landet, både i faglig nivå, bredde og kapasitet. En kommune som stiller opp anerkjenner potensialet som ligger i kulturskolen og er en ryddig og konstruktiv arbeidsgiver og forhandlingsmotpart for de ansatte.

Hva vil partiene i din kommune gjøre med kulturskolen?

La biblioteket leve

Det er ofte folkebibliotekene som står lagelig til for hugg når man skal spare penger i kommunene. Men like vanlig som nedskjæringsforslag fra administrasjonen, er den brede, folkelige motstanden mot å kutte i bibliotektilbudet. Folk gir ikke fra seg biblioteket sitt uten protester og kamp.

Biblioteket er et samlende sted. Her møtes alle mulige mennesker, på tvers av generasjoner, bakgrunn, kultur og interesser. Her er det høytlesning for de minste, her vises teater for de litt større og her finner du historien du trenger til enhver anledning.

En god kommune vil arbeide for å utvikle folkebibliotekene som lokale kultur-, informasjons- og kompetansesentre. Godt utstyrte folkebibliotek med gratis internettilgang er viktige for kompetanseheving, kulturopplevelser og informasjonstilgang. Det er også viktig i arbeidet for å redusere klasseskiller i det norske samfunnet og for integrering.

Vern om frivilligheten

Det er ingen andre i hele verden som driver med så mye frivillig arbeid som nordmenn. Så mange som halvparten av befolkningen engasjerer seg i frivillighet på en eller annen måte.

Norsk Folkehjelp er et eksempel på en frivillig organisasjon i Norge som gjør en forskjell. Med 60 sanitetsgrupper rundt i landet og 2000 operative frivillige, er organisasjonen et avgjørende supplement til de profesjonelle etatene når mennesker er i nød.

En kommune som stiller opp er opptatt av en helhetlig lokal frivillighetspolitikk og jobber kontinuerlig for å styrke samarbeidet mellom frivillig sektor og kommunen. Og en kommune som stiller opp gir folk muligheten til å stå i pølsekiosker under barnas fotballcuper, i stedet for å måtte gå på jobb i den lokale matbutikken på søndagen.

Hvordan vil du ha det i din kommune?

I en god kommune tar politikerne ansvar for hele lokalsamfunnet. De spiller på lag med innbyggere, næringsliv og frivillige krefter for å bygge sterke fellesskap.

Valget 14. september er et retningsvalg. Da er det du som bestemmer hvem som skal sitte i det politiske førersetet i kommunen din. Før den dagen bør du sjekke med partiene lokalt hva de mener om det som er de viktigste sakene for deg.