En åpen og inkluderende folkekirke

Alle nordmenn har et forhold til kirken. De fleste av oss er også medlemmer der. Og selv om du kanskje ikke går i kirken så ofte, er sjansen stor for at du mener noe om hvordan kirke vi skal ha. Vi i LO har gitt klar beskjed. Vi ønsker en åpen og inkluderende folkekirke.

Det betyr en kirke som lever etter de samme grunnleggende verdiene som resten av samfunnet er fundert på. Vi vil ha en kirke som som vektlegger åpenhet og toleranse i spørsmål om menneskeverd, kvinnesyn og likestilling.

Stem i kirkevalget

På valgdagen 14. september skal det også gjennomføres kirkevalg. Det skal velges representater til landets 1235 menighetsråd og til 11 bispedømmeråd, som til sammen utgjør Kirkemøtet i Den norske kirke.

Slagordet for kirkevalget 2015 er: Kyrkjevalet – Skapar framtidas kyrkje. Så la oss gjøre det! Sett deg inn i hva kirkevalget er, hvilke representanter som ligger nærmest ditt hjerte, og bruk stemmen din på valgdagen.  Din stemme teller!

La søndag være søndag

Kirken er i mot regjeringens forslag om å åpne butikkene på søndager. Det holder vi med dem i. Uansett hva motivasjonen er for å ikke ønske å jobbe på søndag – eller for den del; ikke handle på søndag – ønsker vi sammen at søndagen beholdes som ukas felles fridag.

Regjeringens iver etter å omgjøre uka til kun hverdager, er dårlig nytt for familien, for de ansatte i butikkene, for alle som jobber i tilliggende næringer, for miljøet, for kirkegåere – for det vi trygt kan kalle for folk flest.

Kirken og fagbevegelsen

Det er ikke første gang kirken og fagbevegelsen står skulder ved skulder mot Høyre og FrP-regjeringens endringer i norsk arbeidsliv. Nå handler det om søndagsåpne butikker. Tidligere i år handlet det om regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Prestene i Den norske kirke gikk ut i politisk streik for første gang sammen med en samlet fagbevegelse 28. januar i år. Prestene sa et tydelig nei til endringene som er vedtatt å tre i kraft 1. juli og som vil gi mer midlertidighet, mer overtid og mer makt til sjefen!