Kommuner som stiller opp for de aller minste

Å levere barnet sitt i barnehagen for første gang kan være en opprivende opplevelse for mange foreldre. Innkjøringen kan være vanskelig når poden ikke vil skilles fra mamma og pappa. Da er det viktig å ha trygghet for at ungene blir tatt godt vare på. Som regel går det jo også veldig bra. Det hjelper gjerne at det er nok ansatte i barnehagen, at det finnes personale med relevant utdanning, og at barnehagen har ressurser til å gi ungene en meningsfylt hverdag.

Privatisering skaper utrygghet

Et stort antall barnehager i norske kommuner drives i privat regi. Mange av de private barnehagene er også gode barnehager, og det hadde neppe vært mulig å skaffe full barnehagedekning uten hjelp av private.

Dessverre ser vi også at høyrestyrte kommuner vedtar å selge eller konkurranseutsette velfungerende kommunale barnehager, tross protester både fra foreldrene og de ansatte.

Oslo kommune har for eksempel vedtatt at alle nye barnehageplasser skal være private, og de har solgt flere kommunale barnehager. At de ansatte sluttet på grunn av økt utrygghet, og at foreldrene gikk i demonstrasjonstog mot salgene, gjorde lite inntrykk på kommunepolitikerne. Markedsideologien gikk foran.

Trygge ansatte gir trygge barn

De aller fleste som arbeider i barnehage gjør det fordi det å jobbe med unger er noe av det mest givende man kan gjøre. Å se smårollinger vokse til. Å være akkurat den personen som ser det enkelte barns behov. Å gi litt ekstra til den ungen som kanskje ikke har ranselen full hjemmefra. Da hjelper det å vite at man har en arbeidsgiver i ryggen. Da hjelper det å jobbe i en kommune som stiller opp også for deg.

Midlertidige stillinger gir utrygghet

Stortinget har nylig vedtatt å øke adgangen til midlertidige ansettelser. Det betyr at flere barnehageansatte – private og kommunale – vil ha en arbeidshverdag der de ikke vet hvor lenge de har jobb.

Heldigvis har en rekke kommuner vedtatt at de ikke vil benytte seg av denne muligheten. Vi i LO vil jobbe for at flere kommuner fatter slike vedtak. Før du går til stemmeurnene bør du spørre partiene i din kommune om hvordan de stiller seg til et slikt forslag.

Hvordan vil du ha det i din kommune?

Konkurranseutsetting og salg av barnehager skaper utrygge ansatte. Utryggheten gjør at mange søker seg bort fra yrket, selv om de gjerne vil jobbe med barn. I en god kommune tar politikerne ansvar for hele lokalsamfunnet. De spiller på lag med innbyggere, næringsliv og frivillige krefter for å bygge sterke fellesskap.

Valget 14. september er et retningsvalg. Da er det du som bestemmer hvem som skal sitte i det politiske førersetet i kommunen din. Før den dagen bør du sjekke med partiene lokalt hva de mener om det som er de viktigste sakene for deg.