- Vi har stilt helt konkrete spørsmål som burde være mulig for alle å svare på. Vi har satt pris på at nesten alle partier har svart. Det skuffer at Frp ikke svarer. Det viser manglende respekt for LOs medlemmer, sier LO-leder Thor Erik Forsberg i Saprsborg.

I løpet av året har LO vært rundt på arbeidsplasser i kommunen. Her har de bedt om innspill fra arbeidstakere om hva som er det viktigste for dem de kommende fire årene.

Dette har igjen resultert i en spørreundersøkelse. Her har partiene blitt utfordret til å svare på 47 spørsmål om blant annet konkurranseutsetting, synet på midlertidige ansettelser, søndagsåpne butikker og privatskole.

Her er svarene fra partiene som har svart LO i Sarpsborg og andre byer i Østfold

lofrpostfold2