Konkurranseutsetting bedrer ikke kvaliteten, men svekker allerede hardt prøvete velferdstjenester.

Det er budskapet til hovedorganisasjonen UNIO, Fagforbundet og LO. De går nå sammen i motstanden til å konkurranseutsette offentlige velferdstjenester, som eldreomsorg, skole og barnehage, som er et tema i valgkampinnspurten.

– Pengene som brukes tas fra den samme kassen som går til det offentlige. Dermed svekkes et tilbud som allerede er presset, sier UNIOs Mariann Christensen, som også er lokalleder i Utdanningsforbundet. Christensen har med seg Anne Jacobsen fra Sykepleierforbundet for å fronte UNIOs motstand.

– Vi trenger at skattepengene våre går til gode offentlige tjenester, og ikke private selskaper: Vi ser at det svekker lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte, noe som igjen går utover rekruteringen, og så tjenestetilbudet til brukerne, sier LO-leder Thor Erik Forsberg.

sapsborg