Det er blitt ni færre sykehjemsplasser siden forrige valg.

Tall fra  KOSTRA-tall at det er blitt færre sykehjemsplasser i Drammen siden forrige lokalvalg. Mens det var 509 plasser i 2011, var det i 2014 500 plasser.

KOSTRA-tallene viser også at det er blitt færre skjermede plasser for personer med demens mens Høyre har hatt rent flertall.

Dagsavisen Fremtiden avdekket i fjor høst at åtte sykehjemsplasser var nedlagt på Drammen Helsehus. Vinteren 2013 kjøpte Drammen kommune private plasser på et sykehjem i Hof, som ble stengt etter at Fylkesmannen i Vestfold fant en rekke lovbrudd.

Fylkesmannen i Buskerud har opprettet flere tilsynssaker mot Drammen kommune de fire siste årene. Kommunen ble blant annet pålagt å endre sin lovstridige praksis rundt tildeling av sykehjemsplasser. Sammenslåingen av lindrende enhet og øyeblikkelig hjelp på Drammen Helsehus førte også til tilsynssak.