– Vi anbefaler alle som ønsker en inkluderende og åpen folkekirke der også likekjønnede par skal få gifte seg i kirken, å stemme i kirkevalget, sier leder av Fagforbundets forening teoLOgene Stig Jørund B. Arnesen.

I tillegg til at folk bør stemme i kommune- og fylkesvalget, håper han at langt flere benytter anledningen til å gi sin stemme i kirkevalget. For det er ikke bare politikere som står på valg.

TeoLOgenes leder minner om at det samtidig er valg til landets 1235 menighetsråd og ikke minst valg til landets 11 bispedømmeråd som samlet utgjør Kirkemøtet.

– I de fleste stemmekretsene kan velgerne finne to ulike valglister og vi anbefaler da LO-medlemmer å velge den det står «Åpen Folkekirke» på. Der finner du menneskene som ønsker å jobbe for en kirke som fremmer menneskeverdet og motarbeider diskriminering, sier han til Magasinet Aktuell.

– I fjor på kirkemøter var vi bare sju stemmer unna å få flertall for at likekjønnede par kan gifte seg i kirken. Valget i neste uke kan gi oss en ny mulighet til å bli en mer inkluderende kirke. At to mennesker blir avvist på å love evig troskap til hverandre i kirken fordi de er av samme kjønn er helt absurd. Det bryter med kirkens evangelium og kirkens troverdighet står på spill, sier 1. kandidat for Åpen folkekirke i Oslo, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Les også: En folkekirke som stiller opp for menigheten utestenger ingen og lytter til alle