Venstre må avklare sentrale punkter i sitt alternative forslag om søndagsåpne butikker, krever både Virke og Handel og Kontor. Hovedorganisasjonen Virke og LO-forbundet Handel og Kontor har nå sendt brev til Venstre hvor de ber om et møte med partileder Trine Skei Grande.

– For oss er det viktig å få fram at endringer i rammevilkårene for Norges største private næring, handelen, vil kunne gi store ringvirkninger, sier Harald Andersen, samfunnspolitisk direktør i Virke til Nationen.

«Vi er sterkt bekymret for de konkurransevridende effektene en slik modell vil kunne få, særlig ettersom det i teorien åpner for at handelen vil kunne få ulikt rammeverk – ikke bare mellom 428 kommuner, men også i den enkelte kommune», skriver Virke og HK.

Det er dette siste standpunktet Virke og Handel og Kontor nå vil ha klargjort. De mener det nå er helt i det blå hva slags løsning Høyre, Frp og Venstre skal forhandle om.

Partene har derfor listet opp de viktigste problemstillingene de vil ha svar på.

– Hva vi aller minst ønsker oss nå, er en reprise på poseavgiften, sier avdelingsleder for samfunnskontakt i Handel og Kontor, Ove Magnus Halkjær.