Gratis buss på kvelder og i helger i drøyt åtte måneder. Det er løftet Ap gir velgerne i Østfold.

– Vi vet at det kjører mange tomme busser på kveldstid og i helger. Det å gjøre tilbudet gratis tror vi kan bedre på dette, sier Østfold Aps Andreas Lervik til SA.

Ap vil ha en prøveordning fra neste vår med gratis buss etter klokka 18 på hverdager og hele lørdag og søndag. Tilbudet skal gjelde busser som går innenfor Østfolds fylkesgrenser. Ordningen vil koste 13-14 millioner kroner, og skal gjelde ut 2016.

Pengene tas fra ulike andre poster i samferdselsbudsjettet.

Sarpsborg Aps Elise Waagen er også ungdomssekretær i LO  og hun tror tilbudet gjør at bussen blir å foretrekke i lang tid framover.

– Vi håper at dette bidrar til at mange danner seg gode kollektivvaner, som vi jo ønsker at flere skal få, sier Waagen til SA.